Privacybeleid

Pontis BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je terecht op info@wouldwematch.com.

Verwerkingsdoeleinden
Pontis BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om de gebruiker te begeleiden in zijn (toekomstige) relatie. Voor dit doeleinde wordt een WouldWeMatch-rapport opgesteld. Pontis BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens op geheel anonieme wijze voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek op (deelgroepen uit) de database.

Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ‘artikel 6.1.(a) toestemming’ van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Je hebt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke gegevens worden verwerkt?
Gebruikersnaam, e-mailadres, datum start lidmaatschap, prijs lidmaatschap, taal, aantal gemaakte WouldWeMatch-rapporten en de antwoorden op de 100 vragen van de vragenlijst (100 getallen).

Overmaken van gegevens aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met een derde partij. Je e-mail adres en unieke WouldWeMatch-code worden door het systeem nooit automatisch aan een derde partij (ook niet aan een ander lid van WouldWeMatch) getoond.
Alvorens een WouldWeMatch-rapport wordt aangemaakt met een andere persoon wordt steeds jouw toestemming gevraagd. Wanneer je geen toestemming geeft wordt er geen WouldWeMatch rapport aangemaakt.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen op onze centrale server binnen de Europese Unie worden bewaard zolang de gebruiker zijn lidmaatschap niet opzegt. Wanneer je je lidmaatschap opzegt worden al je persoonsgegevens gewist. Je 100 antwoorden op de vragenlijst blijven wel als anonieme gegevens bewaard maar kunnen op geen enkele manier nog aan een persoon gelinked worden. Het bewaren van de anonieme resultaten van de vragenlijst in de database is noodzakelijk omdat deze nodig zijn om het WouldWeMatch-rapport op te stellen. Het WouldWeMatch-rapport is namelijk gebaseerd op een positionering t.o.v. alle gegevens in de database.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kunt ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde één of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@wouldwematch.com.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

back to top